panelarrow

werkwijze

Niet gebonden

Feijcoach is een onafhankelijk adviesbureau, er is geen sprake van contractueel vastgelegde commerciële verbindingen met andere instellingen en/of bureaus.

Advisering

Advisering is veelal inhoudelijk van aard en op basis van onafhankelijkheid. Het staat opdrachtgever altijd vrij om voor eventuele verdere uitvoering van de adviezen andere aanbieders in te zetten. Feijcoach verwacht wel om net als eventuele andere bureaus een aanbod te mogen doen, vermits “het dienstbelang” niet wordt geschaad.

Achterwacht

Feijcoach maakt deel uit van een verband van Arbeidsdeskundigen en Loopbaanadviseurs waar bij in geval van calamiteit kan worden teruggevallen.

Tarieven & Algemene voorwaarden


Geef een antwoord