panelarrow

over feiko

Op 1 januari 2010 richtte Feiko Feijtes zijn bedrijf Feijcoach op. Aanvankelijk om re-integratievraagstukken (AO en WW) binnen de sectoren Overheid en Onderwijs te helpen oplossen, maar al gauw bleek dat de multifunctionele aanpak van Feijcoach ook voor andere werkgevers en werknemers een aantoonbare meerwaarde had bij het vinden van die oplossingen. Zo kreeg hij al vrij snel opdrachten uit de zorgsector en het bedrijfsleven. De coachende werkwijze alsmede de gerichtheid op samenhang binnen de gebieden “verzuim-ziekte-arbeidsongeschiktheid”, re-integratie & outplacement, sociale zekerheid en pensioenen bleek goed aan te slaan. Het bleek een uniek concept!

Feijcoach ontleent zijn meerwaarde aan zijn opgebouwde werk- en levenservaring alsmede aan zijn doortastend creatieve aanpak waarbij aansluiting wordt gezocht bij bestaande kennis en structuren van de opdrachtgever. Geen droge opsomming van procedures en activiteiten, maar een persoonsgerichte aanpak voor iedere betrokkene.

Feiko Feijtes studeerde in 1978 af aan de Hogeschool voor de Kunsten te Utrecht. Daarna werkte hij achtereenvolgens voor het Nederlands centrum voor het amateurtoneel te Maarssen (Toneeladviseur), creativiteitscentrum “De Lantaarn” te Joure (Coördinator) en als directeur van “It Toanhus”, een instelling voor kunstzininnige vorming te Joure. Gedurende deze dienstverbanden verzorgde hij toneel- en regie lessen voor de amateurtheaterschool alsmede regies van openluchtspelen en theaterstukken. Maar ook op het gebied van straattheater en andere openluchtactiviteiten was hij zeer actief. In 1993 rondde hij de Managementopleiding voor Kunsten aan de interfaculteit van de Universiteit van Utrecht af.

In 1995 werd Feijtes bij het ABP te Heerlen aangesteld als accountmanager voor het HBO onderwijs. Het pensioenfonds was door HBO Raad (Den Haag) en IBG (Groningen) benaderd voor een experimenteel re-integratieproject voor ex HBO docenten, die veelal een kunstzinnige achtergrond hadden. Voor Feijtes betekende de overstap naar de functie Accountmanager HBO-project een mooie, nieuwe uitdaging met een goede aansluiting op de opgedane ervaring in de kunsten.

Tot 2010 werkte hij respectievelijk voor ABP, USZO en Loyalis. Gedurende die 15 jaar ontwikkelde hij zich tot een kundig re-integratieadviseur en deed hij veel kennis op binnen de gebieden sociale zekerheid, pensioen en verzekeringen. Hij volgde in 1999 de opleiding Loopbaanadviseur en -coach bij Hoogendijk te Driebergen en ontving in 2001 zijn diploma als Arbeidsdeskundige. Door zijn brede kennis en ervaring werd hij vaak ingezet voor de zwaardere dossiers op het gebied van inactiviteit (re-integratie ww, ao). Hij dacht mee met opdrachtgevers en samen vonden zij vaak onverwachte oplossingen. De creatief-doortastende werkwijze van Feijtes werd zeer gewaardeerd. Hij werd in die periode vaak ingezet om trainingen en voorlichtingen te geven op het gebied van verzuim en re-integratie. Ook hierdoor bouwde hij een landelijk netwerk op bij diverse instellingen in de sectoren Overheid en Onderwijs. Van grote kazernes en ministeries tot kleine basisscholen en gemeenten.

In januari 2010 richtte hij Feijcoach op. Zijn toenmalige werkgever Loyalis had de re-integratieactiviteiten verkocht en Feijtes, die inmiddels in de buitendienst werkte, werd geregeld gevraagd om vraagstukken op zijn kennisgebieden te helpen oplossen. Hij richtte toen –in overleg met zijn werkgever- zijn eigen bedrijf op voor 1 dag per week.
Na een kort avontuur als stafmedewerker bij een instelling VO, besloot Feijtes zich volledig te richten op zijn eigen bedrijf. Feijcoach heeft zich sinds die tijd weten te ontwikkelen tot een goede en betrouwbare partner voor diverse instellingen binnen de sectoren Overheid en Onderwijs en Zorg alsmede het bedrijfsleven.

linkedin_logo_1

Geef een reactie