panelarrow

Verzuimcoördinatie

Feijcoach ondersteunt werkgevers bij processen en vraagstukken over verzuim, ziekte en arbeidsongeschiktheid.
In praktische zin worden er per casus oplossingen gezocht en mede op basis daarvan beleidsadviezen gegeven. Feijcoach-t leidinggevenden bij het inhoudelijk proces van de Wet Verbeterde Poortwachter (het administratieve proces is vaak al wel bekend). Wat dient er, op welk moment te gebeuren; en hoe leg je dat onwrikbaar vast in je dossier. Wat zijn de beoogde effecten in je traject, wat is het werkelijke re-integratiedoel en wat heeft de ingezette actie / interventie opgeleverd.

Feijcoach is een ervaren coach, doortastend, creatief en effectief.

Geef een antwoord