panelarrow

Dreigend vastlopend

Wat te doen als een medewerker nauwelijks- of niet functioneert? Alvast met “psychisch pensioen” is gegaan, d.w.z. alleen nog optisch aanwezig is? Zich vaak ziek meldt en al vele –verbeter- trajecten heeft doorlopen en nu nog inactief is? De praktijk wijst uit dat zo’n situatie gemakkelijk kan vastlopen vanwege onvoldoende materiekennis en wederzijdse belangen. Een indringend gesprek met Feijcoach biedt zeker soelaas.

Feiko Feijtes is een ervaren gesprekspartner, hij maakt werkelijk relevante zaken bespreekbaar en luistert ook naar wat er niet wordt gezegd. Vaak gaat het om de onuitgesproken motieven en desastreuze overtuigingen die oplossingen in de weg staan. Feijtes geeft mensen doorkijkjes op het gebied van loopbaanontwikkeling in relatie tot inkomen- vitaliteit en inspiratie. Hij peilt of men nog openstaat voor ondersteuning. Hij bevraagt eventuele ziekte en arbeidsongeschiktheid. Tevens geeft hij voorlichting over de werking van een aantal aspecten van sociale zekerheid voor de toekomst. Maar ook Pensioen is een gespreksonderwerp: bijvoorbeeld, hoe kun je constructief van het keuzepensioen gebruik maken als je 60+ bent?

Dit alles wordt in samenhang besproken, daardoor ontstaat inzicht. En dat zorgt er weer voor dat er bij zowel werknemer als ook werkgever meer begrip ontstaat voor de situatie. Van uit die gedeelde kennis kan –maar nu in goed overleg- naar een passende oplossing worden gewerkt.

Zo’n indringend-neutraal gesprek kan het beste worden gepland voordat partijen zich gaan “ingraven” en naar in de meest voor de hand liggende oplossingen (uit elkaar gaan) grijpen.

Feijcoach is een ervaren gesprekspartner, doortastend, creatief, effectief en in deze ook diplomatiek.

Geef een antwoord