panelarrow

Re-integratietraject (1e en 2e spoor)

Re-integratievisie

Voor wat betreft de re-integratietrajecten 1e en 2e spoor is de werkwijze dezelfde. Feijcoach stelt na opdracht daartoe, een zgn. Re-integratievisie op. In dit document staat duidelijk omschreven welke aspecten en knelpunten een rol spelen en hoe deze mogelijk kunnen worden opgelost. Dit alles mondt uit in een trajectvoorstel.


Werkwijze is als volgt:

Allereerst vindt een dossieronderzoek plaats. Tevens worden de terugkoppelingen en bevindingen van de bedrijfsarts (FML) bestudeerd. Vervolgens vinden interviews plaats met leidinggevende, betrokkene en HR / P&O.

Standaard onderwerpen Re-integratievisie


Algemene beoordeling cliënt

 • opleiding
 • werkervaring
 • arbeidsmarktgedrag
 • motivatie
 • beroepsgerichtheid
 • presentatie
 • initiatief
 • belemmerende factoren
 • arbeidsmogelijkheden


Algemeen

 • bemiddelingsberoep
 • beschikbaarheid
 • uren per week
 • geografisch
 • evt. 2e bemiddelingsberoep


Persoonlijke omstandigheden

 • lichamelijke gesteldheid
 • psychische gesteldheid
 • relevante scholing
 • relevante werkervaring
 • inzicht in capaciteiten & kwaliteiten
 • wensen omtrent loopbaan
 • sociale vaardigheden
 • sollicitatievaardigheden
 • presentatie
 • motivatie
 • initiatief
 • mobiliteit
 • leeftijd


Knelpunten-analyse

 • acceptatie
 • motivatie
 • oriëntatie
 • kennis/vaardigheden


Probleemstelling en visie op re-integratie

 • algemeen
 • werkgever
 • werknemer


Traject-voorstel

 • in te zetten activiteiten
 • modules
 • kosten

Tijdens de bespreking van de re-integratievisie worden de diverse bevindingen besproken en toekomstmogelijkheden uiteengezet. In overleg met de werkgever kunnen daarna afspraken over een re-integratietraject + verslaglegging worden gemaakt.
Kosten € 495,- (excl. BTW) + reis- & parkeerkosten. Dit bedrag komt echter te vervallen als aan Feijcoach het vervolgtraject wordt gegund.

Geef een reactie